"giardini..."
"Euroflora 2001" Botanical Fair, Genova 2001.